A les taules de FRANC s’hi poden incorporar diferents accessoris que permetin obtenir un millor rendiment a l’espai de treball i adaptar-lo a les necessitats de les noves tecnologies.