A FRANC oferim solucions a un dels principals problemes de l’oficina moderna: el soroll. 

Els sons estan formats per ones que tendeixen a reflectir-se sobre les superfícies rígides amb limitat poder absorbent, com ara el ciment, el marbre o el vidre. També poden generar ecos i rebots que no permeten escoltar ni dialogar. Els materials fonoabsorbents neixen de l’exigència del comfort acústic, necessari per qualsevol tipus d’ambients.

Oferim una gran diversitat i pluralitat de models i composicions que permeten resoldre les diverses exigències acústiques en funció de l’arquitectura: sobre paret, sostre, buits, amb enganxalls magnètics o sobre estructures auto portants.

 

PANELLS ACUSTICS SERIE PFA