Cadires giratòries operatives (19)

Cadires / Butaques de direcció (15)

Cadires fixes per a reunions i contract (12)

Tamborets (4)

Aules i col·lectivitats (4)