Taules de reunions de melamina (12)

Taules de reunions de vidre (2)

Taules de reunions de fusta (4)